ប្រាក់បៀវត្សរ៍គឺជាសមាសធាតុស្នូលនៃអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ដូច្នេះ ហេតុអ្វីក៏ទុកនៅបណ្ដែតបណ្ដោយបែបនេះ?

នៅធនាគារ J Trust Royal យើងអាចជួយលោកអ្នកឱ្យមើលឃើញ និងគ្រប់គ្រងលើការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្តថា លោកអ្នកបានបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព​ អាចទុកចិត្តបាន និងរក្សាសម្ងាត់។

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជក

 • ការចូលទៅមើលដោយប្រើកម្មវិធី JTR Connect ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់លោកអ្នក និងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៃក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក។
 • ទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗទៅលើប្រតិបត្តិការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់លោកអ្នក។
 • មានជម្រើសងាយស្រួលជាច្រើនសម្រាប់ការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់លោកអ្នក (ដោយដៃ បញ្ចូលឯកសារ ការចម្លងឯកសារប្រតិបត្តិការ និងគំរូប្រតិបត្តិការ)។
 • ធានាការសម្ងាត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិចូលមើលតាមមធ្យោបាយជាច្រើនតាមកម្មវិធី JTR Connect។
 • មានក្រុមការងារដ៏មានជំនាញរង់ចាំជួយបំពេញតម្រូវការបើកគណនីបុគ្គលិករបស់លោកអ្នក។

សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់លោកអ្នក

ទោះបីមានឯកសារទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញនៅតាមសាខាយើងខ្ញុំក៏ដោយ ក៏យើងដឹងផងដែរថា វាមានប្រយោជន៍ដែលគួរដឹងពីអ្វីដែលរំពឹងទុកនោះមុនពេលលោកអ្នកអញ្ជើញមកដល់។ នេះគឺជាឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលតម្រូវសម្រាប់ សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍។ លោកអ្នកមិនចាំបាច់បំពេញពាក្យស្នើសុំស្នើមុនពេលលោកអ្នកអញ្ជើញមកដល់ទេ - បុគ្គលិកមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់យើង​នៅរង់ចាំជួយលោកអ្នកនៅទីនោះជាស្រេច។

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិក

 • បើកតាមទូម៉ាស៊ីន ATM និងសាខាធនាគារ J Trust Royal។
 • មិនចាំបាច់មានសមតុល្យអប្បបរមា។
 • ទទួលបានកាត ATM ដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • ប្រើប្រាស់កម្មវិធីសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃ
 • សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ទលេខ៖ (023 999 000) រង់ចាំទទួលបម្រើ 24 ម៉ោង ក្នុង 7 ថ្ងៃ​។
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែងសម្រាប់កាតឥណទាន និងកម្ចីទិញផ្ទះ (យោងតាមការអនុម័ត)។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

បុគ្គលិករបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានគណនីបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ម្នាក់មួយ។ ប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែនឹងត្រូវផ្ទេរដោយផ្ទាល់ចូលទៅក្នុងគណនីបុគ្គលិកម្នាក់ៗតាមកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត-កម្មវិធី JTR Connect។

មានច្រើនតាមដែលលោកអ្នកចង់បាន។ អាចធ្វើការបើកប្រាក់ជាច្រើនទៅកាន់អ្នកទទួលជាច្រើនផងដែរ។

លោកអ្នកគ្រាន់តែដំឡើងកម្មវិធីតាមអ៊ីនធឺណិត កម្មវិធី JTR Connect សម្រាប់ការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងការបើកប្រាក់ផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះ។

គណនីប្រតិបត្តិការនេះ គឺមានផ្ដល់ជូនបុគ្គលិកទាំងអស់របស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយថ្លៃសេវា​ចំណាយលើការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍គឺត្រឹមតែ 0.50 ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់។

សូមទូរសព្ទមកកាន់ក្រុមការងារបម្រើអតិថិជនរបស់យើង ប្រសិនបើលោកអ្នកតម្រូវការជំនួយ ឬមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីអាជីវកម្ម។

ទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 255

ម៉ោងធ្វើការ៖ 8 ព្រឹក ដល់ 5 ល្ងាច ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ)