យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា វាមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយដែលធ្វើជាសមាសជិកសហគមន៍ដែលយើង​កំពុងរស់នៅ និងធ្វើការជាមួយនោះ។ យើងត្រូវចូលរួមចំណែកឱ្យបានសកម្មក្នុងសង្គមរបស់យើង ដើម្បីតបស្នងទៅឱ្យសង្គមយើងវិញ និងជួយដល់តំបន់ជិតខាងរបស់យើងឱ្យមានការរីកចម្រើនសម្បូរបែបផងដែរ។

ជាចុងក្រោយ នៅពេលសហគមន៍យើងកាន់តែរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំង នោះយើងនឹងកាន់តែមានភាពជោគជ័យ។ ដូច្នេះ ការស្វែងរកវិធីសមប្រកបដើម្បីជួយសហគមន៍របស់យើង មិនត្រឹមតែត្រឹមត្រូវ និងជាកិច្ចការមានទំនួលខុសត្រូវដែលយើងត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណោះទេ ហើយវាក៏ជាកិច្ចការដ៏ប្រពៃដែលយើងត្រូវធ្វើផងដែរ។

បុគ្គលិកយើងមានការការប្ដេជ្ញាខ្ពស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសហគមន៍ដែលយើងកំពុងប្រតិបត្តិការនៅទីនោះតាមរយៈកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្ត ការបរិច្ចាគវិភាគទាន និង​ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រជាដើម។

ធនាគារ J Trust Royal នឹងបន្តផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការនេះដើម្បីភាពរីកចម្រើន ដោយសហការជាមួយនឹងដៃគូដែលមានស្រាប់ និងដៃគូថ្មីៗ ដើម្បីរីកចម្រើន និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែម។

ទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំធម្មតានៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ពាក្យស្នើសុំសួរសំណួរតាមអ៊ីនធឺណិត

អញ្ជើញមកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារិកបុគ្គលនៅតាមសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត

រកទីតាំងយើងខ្ញុំ