យើងផ្ដល់កាតឥណទានដែលមានភាពបត់បែន និងងាយស្រួលជូនអតិថិជន។ ភាពបត់បែនក្នុងការទិញទំនិញនៅគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែងដែលមានស្លាកសញ្ញា Visa (តាមកម្រិតដែលបានឯកភាពគ្នា) និងធ្វើការសងនៅពេលក្រោយយ៉ាងងាយស្រួល។

សូមពិនិត្យមើលកាតរបស់យើង

សូមពិចារណាមើលថាតើកាតណាមួយដែលសាកសមសម្រាប់លោកអ្នក ដោយចុចលើតំណភ្ជាប់ស្វែងយល់បន្ថែម។

កាតឥណទានវីសា Classic ធនាគារ J Trust Royal

កាតឥណទានប្រចាំថ្ងៃសាមញ្ញដែលមានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំទាប។

ចំនួនកំណត់ឥណទាន៖ រហូតដល់ 2,000 ដុល្លារអាមេរិក

រយៈពេលសងគ្មានការប្រាក់៖ រហូតដល់ 45 ថ្ងៃ

អត្រាការប្រាក់៖ 2%

ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ៖ 25 ដុល្លារអាមេរិក

ស្វែងយល់បន្ថែម

កាតឥណទានវីសា Platinum ធនាគារ J Trust Royal

រីករាយជាមួយឯកសិទ្ធិពិសេសៗ អត្ថប្រយោជន៍ដ៏សម្បូរបែប និងការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនជាមួយកាត Platinum របស់លោកអ្នក។

ចំនួនកំណត់ឥណទាន៖ រហូតដល់ 50,000 ដុល្លារអាមេរិក

រយៈពេលសងគ្មានការប្រាក់៖ រហូតដល់ 45 ថ្ងៃ

អត្រាការប្រាក់៖ 2%

ថ្ងៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ៖ 100 ដុល្លារអាមេរិក

ស្វែងយល់បន្ថែម

ចំណុចសំខាន់មួយចំនួនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាតឥណទានរបស់លោកអ្នក

  • ត្រូវប្រាកដថា ចំនួនកំណត់ឥណទានរបស់លោកអ្នកមានលក្ខណៈសមស្រប និងអាចគ្រប់គ្រងបាន។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកសេវាអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារ J Trust Royal តាមទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000 ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់។
  • លោកអ្នកមានជម្រើសធ្វើការទូទាត់ទឹកប្រាក់ដែលជំពាក់ទាំងអស់ក្នុងសមតុល្យបិទ ឬទូទាត់សងចំនួនអប្បបរមា ឬទូទាត់សងចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយនៅចន្លោះនោះ។ យ៉ាងហោចណាស់លោកអ្នក ត្រូវទូទាត់​សងចំនួនអប្បបរមាទៅតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកអ្នក និងត្រូវទូទាត់ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវសងភ្លាមៗ។
  • លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់ផ្នែកសេវាអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារ J Trust Royal តាមលេខទូរសព្ទ៖ +855 (0) 23 999 000 ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការទូទាត់សងនោះ។
  • ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានទទួលរបាយការណ៍របស់លោកអ្នកទេ សូមទំនាក់ទំនងមកផ្នែកសេវាអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទរបស់ J Trust Royal តាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000 ដើម្បីសុំរបាយការណ៍ស្ទួន។
  • លោកអ្នកត្រូវចុះហត្ថលេខាភ្លាមៗនៅលើកាត បន្ទាប់ពីបានទទួល ហើយត្រូវរក្សាកាតនោះឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ មិនត្រូវបង្ហាញ លេខកូដសម្ងាត់ (PIN) របស់លោកអ្នកទៅកាន់នរណាម្នាក់ ឬសសេរលេខកូដសម្ងាត់ (PIN) ទុកនៅជិតកាតរបស់លោកអ្នកឡើយ។
  • ប្រសិនបើលោកអ្នកបាត់កាត ឬកាតត្រូវបានគេលួច សូមទំនាក់ទំនងទៅផ្នែកសេវាអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទជាបន្ទាន់តាមរយៈលេខ៖ +855 (0) 23 999 000។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

កាតឥណទានអាចឱ្យលោកអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ J Trust Royal ដើម្បីទិញទំនិញ មិនថាលោកអ្នកទិញរបស់តិចតួចដូចជាសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងហាង ឬរបស់ចាំបាច់ដូចជាសំបុត្រយន្តហោះទៅមកប្រទេសបារាំងតាមអ៊ីនធឺណែតឡើយ។ ដរាបណាលោកអ្នកសងប្រាក់ដែលខ្ចីនៅក្នុងរយៈពេលអនុគ្រោះ (ហៅថារយៈពេលគ្មានការប្រាក់) លោកអ្នកនឹងមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់បន្ថែមឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើ​លោកអ្នកមិនអាចសងទឹកប្រាក់ដែលជំពាក់ក្នុងរយៈពេលដែលគ្មានការប្រាក់ទេ នោះលោកអ្នកនឹងត្រូវបង់ការប្រាក់នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកជំពាក់បន្ថែមពីលើប្រាក់ដែលលោកអ្នកបានខ្ចី។

កាតឥណទានវីសាធនាគារ J Trust Royal ផ្តល់រយៈពេលរហូតដល់45ថ្ងៃសម្រាប់ការទិញទំនិញដោយមិនមានការប្រាក់។ ធនាគារនឹងចេញរបាយការណ៍ប្រចាំខែដែលបង្ហាញអំពីទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវសង និងត្រូវទូទាត់សងទាំងអស់ដើម្បីជៀសវាងការគិតការប្រាក់។ ទោះបីយ៉ាងណា ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទូទាត់សងទាំងអស់ទេ នោះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសទូទាត់សងទឹកប្រាក់អប្បបរមាដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ផងដែរ ឬទឹកប្រាក់ដែលនៅចន្លោះទឹកប្រាក់ទាំងអស់ និងទឹកប្រាក់អប្បបរមា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទូទាត់សងទាំងអស់ទេ នោះលោកអ្នកនឹងត្រូវបង់ការប្រាក់បន្ថែមពីលើទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបានខ្ចី។

ធនាគារនឹងចេញរបាយការណ៍កាតឥណទានធនាគារ J Trust Royal ជារៀងរាល់ខែ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះនឹងមានបង្ហាញអំពីព័ត៌មានទឹកប្រាក់ទូទាត់សងទាំងអស់ និងទឹកប្រាក់អប្បបរមា។ ប្រសិនបើអតិថិជនមិនធ្វើការទូទាត់សងប្រាក់ទាំងអស់តាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទេ នោះនឹងត្រូវគិតការប្រាក់បន្ថែម។ ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកអ្នកនៅកាតឥណទានរបស់លោកអ្នកបានគ្រប់មួយឆ្នាំ។ ថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតដូចជាថ្លៃសេវាទូទាត់ប្រាក់យឺត ឬថ្លៃសេវាប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស​ក៏នឹងត្រូវគិតផងដែរប្រសិនបើមាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលព័ត៌មានអំពីថ្លៃសេវា និងកម្រៃផ្សេងៗ។

អតិថិជនអាចប្រើកាតឥណទានធនាគារ J Trust Royal នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានស្លាកសញ្ញា Visa។ កាតនេះអាចប្រើបាននៅក្នុងហាង តាមអ៊ីនធឺណែត តាមទូរស័ព្ទ និងម៉ាស៊ីន ATMs (សម្រាប់ការដកប្រាក់សុទ្ធ)។ បណ្ដាញដែលមានស្លាកសញ្ញា Visa ដ៏ធំទូលាយមាននៅជាង 200 ប្រទេស និងមានទូម៉ាស៊ីន ATMs ជាង 2 លានគ្រឿងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរ។

អតិថិជនទាំងអស់ដែលប្រើកាតឥណទានធនាគារ J Trust Royal នឹងទទួលបានរបាយការណ៍ប្រចាំខែដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកក៏អាចត្រួតពិនិត្យមើលប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត និងសេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ។

គ្រប់កាតឥណពន្ធវីសារបស់ធនាគារ J Trust Royal ទាំងអស់សុទ្ធតែមានបង្កប់ប្រព័ន្ធ EMV-Dynamic ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យជាមួ Smart Chip ដែលផ្ដល់សុវត្ថិភាពកម្រិតស្តង់ដារពិភពលោក។ យើងខ្ញុំមានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតាមដានការលួចបន្លំជាប្រចាំ ដើម្បីកំណត់សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ និងជួយ​ទប់ស្កាត់មិន​ឱ្យមានការធ្វើប្រតិបត្តិដែលមិនមានការអនុញ្ញាតឡើយ។ សូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នក ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំអាចធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកបានភ្លាមៗ ប្រសិនបើរកឃើញថាមាន​សកម្មភាព​គួរសង្ស័យណាមួយកើតឡើង។

សូមរក្សារទុកលេខទូរសព្ទ (+855 (0) 23 999 000) របស់ផ្នែកសេវាអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទ ដូច្នេះ លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកភ្លាមៗនៅពេលបាត់កាតឥណទាន ឬកាតត្រូវគេលួច ឬភ្លេចកាតបាត់ ឬលេខ PIN ត្រូវគេលួច។ ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពរបស់លោកអ្នក យើងអាចផ្អាកដំណើរការកាតរបស់អ្នកភ្លាមៗក្នុងពេលបណ្ដោះអាសន្ន ឬផ្អាកដំណើរការកាតដែលលោកអ្នកបាត់ជាអចិន្រ្តៃយ៍។ ក្នុងករណីផ្អាកជាអចិន្រ្តៃយ៍ យើងនឹងរៀបចំចេញកាតថ្មីជូនលោកអ្នកឱ្យបាន​ឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើសការផ្អាកដំណើរការកាតជាបណ្ណោះអាសន្ន លោកអ្នក​អាចទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីស្នើសុំបើកដំណើរកាតនោះវិញ ក្រោយពីលោកអ្នកបានរកឃើញវិញហើយនោះ។

សូមទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន (CCC) តាមរយៈទូរសព្ទលេខ ០២៣ ៩៩៩ ០០០ (ក្នុងម៉ោងធ្វើការ)។

ប្រសិនបើការស្នើត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន ចំនួនអតិបរិមាគឺ កំណត់ត្រឹម ៣០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក។ បើលើសពីនេះ ដំណើរការនៃការស្នើសុំ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅតាមនីតិវិធីទូទៅ។

ដំណើរការស្នើសុំត្រូវចំណាយពេលប្រហែល ៣ ម៉ោង (សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក)

ការបង្កើនចំនួនកំណត់ឥណទានបណ្តោះអាសន្ននេះ មានរយៈពេលរហូតដល់ ៣ខែ។

ឯកសារយោង

គ្រប់ឯកសារទាំងអស់ត្រូវបំពេញនៅតាមសាខា ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចធ្វើការរៀបចំទុកជាមុននូវរាល់ឯកសារដែលចាំបាច់មុនពេលដែលលោកអ្នកមកដល់សាខា។​ ទាំងអស់នេះជាទម្រង់បែបបទនិងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលចាំបាច់ដើម្បីស្នើសុំប្រើប្រាស់កាតឥណទាន។ លោកអ្នកមិនចាំបាច់បំពេញជាមុនទេ បុគ្គលិកប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងជួយលោកអ្នកពេលទៅដល់សាខា។

ពាក្យស្នើសុំ និងឯកសារសំខាន់ៗ

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកសេវាអតិថិជន តាមទូរស័ព្ទបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ។

ពាក្យស្នើសុំសួរសំណួរតាមអនឡាញ

មកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកបុគ្គលិកនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ស្វែងរកទីតាំងយើងខ្ញុំ