ការផ្សព្វផ្សាយកម្ចីទិញផ្ទះបច្ចុប្បន្ន

ការផ្ដល់ជូនពិសេសៗជាច្រើនពីធនាគារ J Trust Royal នឹងជួយលោកអ្នកសម្រេចបានគោលដៅដោយមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងផ្ដល់ជូនអត្រាពិសេសសម្រាប់ការទិញផ្ទះនៅក្នុងបុរីមួយចំនួន សម្រាប់អតិថិជនមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ ដែលប្រាក់បៀវត្សរ៍បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីធនាគារ J Trust Royal សម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះដែលកំពុងស្វែងរកការផ្ទេរកម្ចីទិញផ្ទះពីធនាគារផ្សេង និងសម្រាប់អតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍លើសេវាធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត ព្រមទាំងកម្ចីទិញផ្ទះផងដែរ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

7 ជំហានដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់លោកអ្នក

យើងនឹងជួយលោកអ្នកតាមរយៈដំណើរការយកកម្ចីទិញផ្ទះ និង​ជួយសម្រេចក្ដីស្រមៃផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។

1. វាយតម្លៃលទ្ធភាពខ្ចីប្រាក់របស់លោកអ្នក

ប្រើកម្មវិធីជំនួយក្នុងការគណនាជាជំនួយ ដើម្បីកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកអាចខ្ចីបានដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្ន និងស្ថានភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាក់ស្តែងរបស់លោកអ្នក។ បន្ទាប់មក លោកអ្នកមិនត្រឹមតែដឹងអំពីអចលនទ្រព្យដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរតម្លៃរបស់លោកអ្នកប៉ុណ្ណោះទេ លោកអ្នកក៏នឹងដឹងអំពីទំហំទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវដាក់តម្កល់ផងដែរ។

2. សន្សំប្រាក់បញ្ញើរបស់លោកអ្នក 

លោកអ្នកកាន់តែឆាប់ដាក់បញ្ញើសន្សំ នោះលោកអ្នកនឹងសន្សំបានកាន់តែច្រើន ហើយលោកអ្នកអាចមាន​លទ្ធភាពទិញផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែឆាប់ផងដែរ។ សូមពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិកធនាគារ អំពីវិធីសាស្ត្រដែលយើងអាចជួយលោកអ្នកបានលើដំណើរការសន្សំរបស់លោកអ្នក។

3. ដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីទិញផ្ទះរបស់លោកអ្នក និងទទួលបានការវាយតម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិជាមុន  

នៅពេលលោកអ្នកបានដាក់ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងមុនពេលលោកអ្នកអាចសម្រេចបានផ្ទះក្នុងក្ដីស្រមៃរបស់ខ្លួន យើងចាំបាច់ត្រូវសហការគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកអាចខ្ចីបាន។ សូមសាកសួរអំពីកម្ចីទិញផ្ទះតាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0)78 222 082 ឬ +855 (0)78 222 086 ឬបំពេញទម្រង់បែបបទសំណួរកម្ចីទិញផ្ទះតាមអនឡាញដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការ​កម្ចីជាមួយប្រធានផ្នែកកម្ចីទិញផ្ទះរបស់យើង។

បន្ទាប់មកសូមមកសាខារបស់ធនាគារ J Trust Royal ដើម្បីបំពេញពាក្យ​ស្នើសុំជាមួយប្រធានផ្នែកកម្ចីទិញផ្ទះដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំ។

អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំដែលមានសិទ្ធិនឹងទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់លក្ខណៈសម្បត្តិជាមុន (យោងលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ) និងស្ងប់ចិត្តដែលធនាគារ J Trust Royal នឹងអនុម័តពាក្យស្នើសុំកម្ចីទិញផ្ទះរបស់ខ្លួន។

4. រៀបចំឯកសាររបស់លោកអ្នក

លោកអ្នកនឹងត្រូវដាក់ឯកសារខាងក្រោមរួមជាមួយពាក្យស្នើសុំកម្ចីរបស់ខ្លួន៖ 

  • រូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ៖
    • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
    • លិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាពសម្រាប់ជនបរទេស
  • សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬសៀវភៅគ្រួសារ
  • ឯកសារបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
  • ប្លង់រឹងថតចម្លងដែលនឹងត្រូវប្រើជាទ្រព្យបញ្ចាំ
  • ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល និងរបាយការណ៍ធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន
  • កិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់សម្រាប់អចលនទ្រព្យដែលបានទិញ ឬលិខិតបញ្ជាក់គោលបំណងដែលពាក់ព័ន្ធ

5. ការដំណើរការពាក្យស្នើសុំ

យើងខ្ញុំនឹងរៀបចំដំណើរការពាក្យស្នើសុំរបស់លោកអ្នកភ្លាម នៅពេលដែលយើងបានទទួលពាក្យស្នើសុំ​ពេញលេញ រួមជាមួយនឹងឯកសារយោងផ្សេងៗ។ ជាធម្មតាដំណើរការនេះត្រូវចំណាយពេលប្រាំថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ ហើយនៅពេលអនុម័តរួច យើងនឹងចេញលិខិតផ្តល់ឥណទានជូនលោកអ្នក។

6. លិខិតប្រគល់ឥណទាន

លោកអ្នកនឹងទទួលបានលិខិតផ្តល់ឥណទានជាផ្លូវការ នៅពេលអនុម័តលើពាក្យស្នើសុំរួច។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពី​កម្ចីមានរៀបរាប់នៅក្នុងលិខិតនោះដែលនឹងធ្វើជាគោលការណ៍ណែនាំផ្លូវច្បាប់សម្រាប់លោកអ្នក និងធនាគារ។

7. ការបើកប្រាក់

នៅពេលលិខិតផ្តល់ឥណទាន ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា ហើយប្រគល់មកឱ្យយើងវិញ នោះចំនួនឥណទានដែលអនុម័តនឹងត្រូវផ្ទេរទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក។

ឯកសារយោង

គ្រប់គណនីទាំងអស់ត្រូវបើកនៅតាមសាខាដោយត្រូវបំពេញនូវទម្រង់បែបបទមួយចំនួន ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចធ្វើការរៀបចំទុកជាមុននូវរាល់ឯកសារដែលចាំបាច់សម្រាប់បើកគណនីដោយយោងទៅលើឯកសារយោងដែលមានភ្ជាប់ទាំងអស់នេះ។​ លោកអ្នកមិនចាំបាច់បំពេញជាមុនទេ បុគ្គលិកប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងជួយលោកអ្នកពេលទៅដល់សាខា។

ពាក្យស្នើសុំ និងឯកសារសំខាន់ៗ

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកសេវាអតិថិជន តាមទូរស័ព្ទបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ។

សំណួរអំពីកម្ចីទិញផ្ទះ

មកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកបុគ្គលិកនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ស្វែងរកទីតាំងយើងខ្ញុំ