ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាព

គណនី Retail Merchant ជាជម្រើសដ៏ស័ក្ដិសមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់អាជិវករខ្នាតតូច ដែលផ្ដល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយទូទាត់ដ៏សម្បូរបែប និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

លក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍

រូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក ឬ ប្រាក់រៀល
សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនី50 ដុល្លារអាមេរិក ឬ ប្រាក់រៀលដែលមានតម្លៃស្មើ
សមតុល្យបន្តអប្បបរមារក្សាក្នុងគណនី10 ដុល្លារអាមេរិក ឬ ប្រាក់រៀលដែលមានតម្លៃស្មើ
អត្រាការប្រាក់0.5% ក្នុងមួយឆ្នាំ
ការទូទាត់ការប្រាក់រៀងរាល់ចុងខែ
កម្រៃសេវាកម្មគណនីក្រោម​សមតុល្យបន្តអប្បបរមា (<10 ដុល្លារអាមេរិក)3 ដុល្លារអាមេរិក
សេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
បិទគណនីមុនពេលកំណត់ឥតគិតថ្លៃ
មូលប្បទានប័ត្រ10 ដុល្លារអាមេរិក
សេវាធនាគារតាមទូរសព្ទដៃ និងសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៉ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃ
ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាឥតគិតថ្លៃ
ការដកប្រាក់គ្មានដែនកំណត់
សម្ភារៈកូដ QR ដូចជា ខ្សែកាត/ជើងបញ្ឈរ/សន្លឹកបិទ)ឥតគិតថ្លៃ

ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ឬលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្ម ចេញពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ឬប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ (ប្រសិនបើមាន)

ឯកសារយោង

ស្វែងយល់បន្ថែមពី JTRB KHQR

ព្រឹត្តិបត្ត Retail Merchant

ឯកសារសំខាន់

  Call Us

  Our Customer Care Centre is open 24/7. Call us on +855 (0)23 999 000.

  Contact Us

  Write to Us

  Send your enquiry to us by completing a simple online form.

  Online Enquiry Form

  Visit Us

  Talk to a Personal Banker at your nearest branch.

  Find Us