ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការញឹកញាប់ ហើយចង់បានជម្រើសទូទាត់ប្រាក់ដែលមានភាពបត់បែន គណនីមូលប្បទានប័ត្ររផ្ទាល់ខ្លួនធនាគារJ Trust Royal ជាជម្រើសល្អសម្រាប់លោកអ្នក។

គណនីមូលប្បទានប័ត្រផ្ទាល់ខ្លួន
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត
កាតប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាដែលអាចប្រើបានទូទាំងពិភពលោក
ឥតដែនកំណត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការធនាគារ J Trust Royal
ប្រើប្រាស់បណ្តាញម៉ាស៊ីន ATM បានទូទាំងប្រទេស
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីដ៏ទៃទៀតនៅធនាគារ J Trust Royal
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការទូទាត់វិក័យប័ត្រតាមម៉ាស៊ីនATM
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ជម្រើសគណនីជាខ្មែររៀល ឬដុល្លាអាមេរិក
ទទួលបានសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រសម្រាប់ការទូទាត់ សាច់ប្រាក់ដែលមានចំនួនច្រើន
គណនីរួមគ្នា

មុនពេលលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ

លោកអ្នកត្រូវដឹងអំពីដំណើរការបើកគណនី ថ្លៃសេវាកម្ម និងលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗ។

ដំណើរការបើកគណនីមូលប្បទានបត្រ

ជំហានទី 1

ទៅកាន់សាខាធនាគារ J Trust Royal ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត បុគ្គលិកធនាគារដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងរង់ចាំលោកអ្នកនៅទីនោះ។

ជំហានទី 2

បំពេញពាក្យស្នើសុំបើកគណនីនៅតាមសាខាធនាគារ J Trust Royal ។

ជំហានទី 3

ដាក់ប្រាក់តម្កល់អប្បបរមាពេលបើកគណនី 1,000 ដុល្លារអាមេរិក (និងមានសមតុល្យមធ្យម500 ដុល្លារអាមេរិក)។

ជំហានទី 4

បង្ហាញឯកសារសម្គាល់ខ្លួនដែលមានសុពលភាព៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកអ្នក។*

ជំហានទី 5

បន្ទាប់មក លោកអ្នកអាចមកយកកាតឥណពន្ធវីសារបស់លោកអ្នកនៅសាខាដែលលោកអ្នកបាន​បើកគណនី។

*អតិថិជនបរទេសត្រូវបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបន្ថែម៖ លិខិតឆ្លងដែនជាមួយនឹងទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពយ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ។លក្ខន្តិកៈ និងថ្លៃសេវាគណនីមូលប្បទានប័ត្រផ្ទាល់ខ្លួន

សម្រាប់សមតុល្យជាមធ្យមតិចជាង 500 ដុល្លារអាមេរិក

3 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ

សម្រាប់សមតុល្យជាមធ្យមចន្លោះចាប់ពី 500-5,000 ដុល្លារអាមេរិក

1 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ

សម្រាប់សមតុល្យជាមធ្យមចាប់ពី 5,000 ដុល្លារអាមេរិក ឡើងទៅ

ឥតគិតថ្លៃសេវា
ស្នើសុំបិទគណនីមុនកាលកំណត់20 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 80,000 រៀល

លក្ខន្តិកៈ

មាននៅទីនេះ

ទូរស័ព្ទទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកសេវាអតិថិជន តាមទូរស័ព្ទបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ។

ពាក្យស្នើសុំសំណួរតាមអ៊ីនធឺណិត

អញ្ជើញមកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកបុគ្គលិកនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

រកទីតាំងយើងខ្ញុំ