មានភាពងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និង ឆាប់រហ័ស

ទូទាត់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចប្រកបដោយភាពងាយស្រួល តាមរយៈ JTR Connect

លក្ខណៈពិសេស

 • ដំណើរការទូទាត់ តាមរយៈគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ងាយស្រួល និងភ្លាមៗ
 • ឥតគិតកម្រៃសេវាកម្ម
 • ព្រីនបង្កាន់ដៃបង់ពន្ធដោយខ្លួនឯង ពីគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
 • មានជម្រើសទូទាត់ជាមួយគណនីរូបិយបណ្ណប្រាក់រៀល ឬដុល្លារអាមេរិក
 • អត្រា ប្តូរប្រាក់អាចចរចារបាន សម្រាប់ការទូទាត់ឆ្លងរូបិយប័ណ្ណរវាងប្រាក់រៀល និងដុល្លារអាមេរិក
 • អាចធ្វើការទូទាត់ រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង ៦ ព្រឹកដល់ម៉ោង ១០ យប់ (រួមទាំងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ)

ប្រភេទពន្ធដែលអាចទូទាត់បាន

 • ពន្ធសហគ្រាសរួមមាន៖ ពន្ធប្រចាំខែ ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ពន្ធសវនកម្ម ពន្ធចុះបញ្ជី និង​ ពន្ធបំណុល
 • ពន្ធលើការជួលដី និងផ្ទះ
 • ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

 • ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃកម្រៃសេវាកម្ម និងកម្រៃផ្សេងៗ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ JTR Connect នៅតែអនុវត្ត
 • ចៀសវាងការទូទាត់ក្រោយម៉ោង ៥ល្ងាច នាថ្ងៃផុតកំណត់ នៃកាលបរិច្ឆេទបង់ពន្ធ

ឯកសារយោង

សូមទូរសព្ទមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើង ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយ ឬមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម។

ទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 255

ម៉ោងធ្វើការ៖ 8 ព្រឹក ដល់ 5 ល្ងាច ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ)