រីករាយជាមួយសេវាកម្មធនាគារដែលមានលក្ខណៈឯកសិទ្ធិ និងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពបត់បែន

គណនី Premier Savings Plus
អត្រាការប្រាក់គិតតាមសមតុល្យក្នុងគណនី
អត្រាការប្រាក់គិតតាមសមតុល្យប្រចាំថ្ងៃ
ការប្រាក់ទទួលបានរៀងរាល់ចុងខែ
ឥតគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប័ណ្ណឥណទាន (លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត)
ឥតគិតកម្រៃសេវាប្រចាំខែ
ឥតគិតកម្រៃសេវាគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ
សៀវភៅធនាគារ (តាមការស្នើសុំ)
កំណត់ឈ្មោះគណនីរបស់លោកអ្នក
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត

មុនពេលលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ

លោកអ្នកត្រូវដឹងអំពីដំណើរការបើកគណនី ថ្លៃសេវាកម្ម និងលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗ។

ដំណើរការបើកគណនី Premier Savings Plus

ជំហានទី 1

ទៅកាន់សាខាធនាគារ J Trust Royal នៅជិតលោកអ្នកបំផុត និងពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់យើងដែលនៅប្រចាំការនៅទីនោះ។

ជំហានទី 2

បំពេញទម្រង់ពាក្យស្នើសុំគណនីធនាគារ J Trust Royal នៅតាមសាខា។

ជំហានទី 3

សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនី 25,000 ដុល្លារអាមេរិក(សមតុល្យអប្បបរមារក្សាទុកគណនីចំនួន 5,000 ដុល្លារអាមេរិក)។

ជំហានទី 4

បង្ហាញឯកសារសម្គាល់ខ្លួនដែលមានសុពលភាព៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកអ្នក។*

*អតិថិជនបរទេសត្រូវបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបន្ថែម៖ លិខិតឆ្លងដែនជាមួយនឹងទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពយ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ។

លក្ខន្តិកៈ ថ្លៃសេវាគណនី Premier Savings Plus

សម្រាប់សមតុល្យអប្បបរមាតិចជាង 5,000 ដុល្លារអាមេរិក

25 ដុល្លារអាមេរិក

កម្រៃសេវាប្រចាំខែ

ឥតគិតថ្លៃ

កម្រៃសេវាគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ

ឥតគិតថ្លៃ

ស្នើសុំបិទគណនីមុនកាលកំណត់ (តិចជាង 6ខែ)

20 ដុល្លារអាមេរិក

ការដកប្រាក់

ដកប្រាក់ចំនួន 2 ដងក្នុងមួយខែដោយឥតគិតថ្លៃសេវា
គិតប្រាក់ចំនួន 5​ ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការដកបន្ថែមម្ដង

លក្ខន្តិកៈ

មាននៅទីនេះ

សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់លោកអ្នក

ទោះបីមានឯកសារទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញនៅតាមសាខាយើងខ្ញុំក៏ដោយ ក៏យើងដឹងផងដែរថា វាមានប្រយោជន៍ដែលគួរដឹងពីអ្វីដែលរំពឹងទុកនោះមុនពេលលោកអ្នកអញ្ជើញមកដល់។ នេះគឺជាពាក្យស្នើសុំស្នើសុំ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលតម្រូវសម្រាប់បើកគណនីសន្សំ Premier Plus។ លោកអ្នកមិនចាំបាច់បំពេញពាក្យស្នើសុំស្នើមុនពេលលោកអ្នកអញ្ជើញមកដល់ទេ - បុគ្គលិកមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់យើង​នៅរង់ចាំជួយលោកអ្នកនៅទីនោះជាស្រេច។

ពាក្យស្នើសុំ និងឯកសារសំខាន់ៗ

ទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំធម្មតានៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ពាក្យស្នើសុំសំណួរតាមអ៊ីនធឺណិត

អញ្ជើញមកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារិកបុគ្គលនៅតាមសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត

រកទីតាំងយើងខ្ញុំ