ដំណោះស្រាយប្រាក់បៀវត្សប្រកបដោយភាពងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងទាន់ពេលវេលា

នៅធនាគារ J Trust Royal យើងអាចជួយលោកអ្នកឱ្យមើលឃើញ និងគ្រប់គ្រងលើការបើកប្រាក់បៀវត្សប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្តថា លោកអ្នកបានបើកប្រាក់បៀវត្សប្រកបដោយសុវត្ថិភាព​ និងរក្សាការសម្ងាត់។ ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរ និយោជិតរបស់លោកអ្នកនឺងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនបន្ថែមទៀត។

លក្ខណៈពិសេស

គណនីប្រាក់បៀវត្សគណនីបៀវត្សសន្សំ Plus
ជម្រើសគណនីជាខ្មែររៀល ឬដុល្លាអាមេរិក
ការប្រាក់ទទួលបានរៀងរាល់ចុងខែ
បណ្ណឥណពន្ធវីសា
ធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាញម៉ាស៊ីនATMទួទាំងប្រទេស
ឥតដែនកំណត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការធនាគារ J Trust Royal
កំណត់ឈ្មោះគណនីរបស់លោកអ្នក
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមទូរសព្ទដៃ
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត
មិនចាំបាច់មានសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនី
មិនចាំបាច់មានសមតុល្យអប្បបរមារក្សាក្នុងគណនីប្រចាំខែ
ឥតគិតកម្រៃសេវាប្រចាំខែ
ឥតគិតកម្រៃសេវាគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ

ថ្លៃសេវា

សេវា / គណនីគណនីប្រាក់បៀវត្ស

គណនីបៀវត្សសន្សំ

ធ្វើប្រតិបត្តិការដកប្រាក់នៅតាមសាខាធនាគា ឬ​ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចនានា

ឥតដែនកំណត់
  • ដកប្រាក់ចំនួន ២ ដងក្នុងមួយខែដោយឥតគិតថ្លៃសេវា
  • គិតប្រាក់ចំនួន​ ១​ ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការដកបន្ថែមម្ដង

អត្រាការប្រាក់

មិនផ្ដល់ជូនរហូតដល់ ២,៥​០% ​ក្នុងមួយឆ្នាំ

សើ្នសុំបិទគណនីមុនកាលកំណត់ (តិចជាង៦ខែ)

ឥតគិតថ្លៃ$១០ ឬ ប្រាក់រៀលដែលមានតម្លៃស្មើ

មុនពេលលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ

ជំហានទី ១ទៅកាន់ ឬទាក់ទង ក្រុមការងារសេវាប្រាក់បៀវត្សរបស់ធនាគារ
ជំហានទី ២
  • បង្ហាញឯកសារសម្គាល់ខ្លួនដែលមានសុពលភាព៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកអ្នក។
  • បង្ហាញឯកសារតម្រូវ៖ លិខិតបញ្ជាក់ការងារ
ជំហានទី ៣

បំពេញពាក្យស្នើសុំបើកគណនីនៅតាមសាខាធនាគារ J Trust Royal។

កំណត់សម្គាល់៖

  • អតិថិជនបរទេសត្រូវបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបន្ថែម៖ លិខិតឆ្លងដែនជាមួយនឹងទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាព និងឯកសារបញ្ជាក់ការងារ (សំណៅដើម)។
  • ផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែអតិថិជនដែលមានគណនីប្រាក់បៀវត្សតែប៉ុណ្ណោះ។

សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់លោកអ្នក

គណនីប្រាក់បៀវត្ស

ខិត្តបណ្ឌ

ខ និងលក្ខខណ្ឌ (មានផ្ដល់ជូនក្នុងពេលឆាប់ៗ)

គណនីបៀវត្សសន្សំ

ខិត្តបណ្ឌ

ខ និងលក្ខខណ្ឌ (មានផ្ដល់ជូនក្នុងពេលឆាប់ៗ)

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

បុគ្គលិករបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានគណនីបើកប្រាក់បៀវត្សម្នាក់មួយ។ ប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែនឹងត្រូវផ្ទេរដោយផ្ទាល់ចូលទៅក្នុងគណនីបុគ្គលិកម្នាក់ៗ តាមកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត-កម្មវិធី JTR Connect។

មានច្រើនតាមដែលលោកអ្នកចង់បាន។ អាចធ្វើការបើកប្រាក់ជាច្រើនទៅកាន់អ្នកទទួលជាច្រើនផងដែរ។

លោកអ្នកគ្រាន់តែដំឡើងកម្មវិធីតាមអ៊ីនធឺណិត កម្មវិធី JTR Connect សម្រាប់ការបើកប្រាក់បៀវត្ស និងការបើកប្រាក់ផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះ

គណនីប្រតិបត្តិការនេះ គឺមានផ្ដល់ជូនបុគ្គលិកទាំងអស់របស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយថ្លៃសេវា​ចំណាយលើការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្ស គឺត្រឹមតែ 0.50 ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ។

គណនីបៀវត្សសន្សំ គឺជាគណនីសន្សំ Plus ដែលរចនាឡើងថ្មីសម្រាប់អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់គណនីប្រាក់បៀវត្សស្រាប់ជាមួយធនាគារ ជេ ត្រាស់​ រ៉ូយាល់។

គណនីនេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែអតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់គណនីប្រាក់បៀវត្សជាមួយធនាគារ ជេ​ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់តែប៉ុណ្ណោះ។

ធនាគារ សូមមិនណែនាំអោយលោកអ្នកប្រើប្រាស់ គណនីសន្សំ ណាមួយជាគណនីសម្រាប់ទូទាត់បង់សងកម្ចីប្រចាំខែនោះទេ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់៖

ផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

+855 23 999 000 (24/7)

ក្រុមការងារ សេវាប្រាក់បៀវត្ស

+855 61 271 016
(ច័ន្ទ - សុក្រ, 8ព្រឹក - 5ល្ងាច)
លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក