គណនី Premier របស់យើងគឺជាគណនីប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃជាមួយអត្រាការប្រាក់ សម្រាប់អតិថិជនជាន់ខ្ពស់។

មុនពេលលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ

សូមលោកអ្នកស្វែងយល់អំពីដំណើរការបើកគណនី និងថ្លៃសេវា និងលក្ខន្តិកៈ។

ដំណើរការបើកគណនី Premier

ជំហានទី 1

សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ J Trust Royal ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត និងពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់យើងដែលនៅប្រចាំការនៅទីនោះ។

ជំហានទី 2

បំពេញទម្រង់ពាក្យស្នើសុំគណនីធនាគារ J Trust Royal នៅតាមសាខា។

ជំហានទី 3

ដាក់ប្រាក់តម្កល់អប្បបរមាដំបូង 25,000 ដុល្លារអាមេរិក។ (និងសមតុល្យអប្បបរមារក្សាទុកគណនីចំនួន 5,000 ដុល្លារអាមេរិក)។

ជំហានទី 4

បង្ហាញឯកសារអត្តសញ្ញាណមានសុពលភាព៖ អត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិរបស់អ្នក ឬលិខិតឆ្លងដែន។*

ជំហានទី 5

បន្ទាប់មក លោកអ្នកអាចមកទទួលកាតឥណពន្ធវីសាពីសាខាដែលលោកអ្នកបានបើកគណនីនោះ។

*អតិថិជនបរទេសត្រូវបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបន្ថែម៖ លិខិតឆ្លងដែនជាមួយនឹងទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពយ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ។

ថ្លៃសេវាគណនី Premier លក្ខន្តិកៈ

សម្រាប់សមតុល្យជាមធ្យមប្រចាំខែតិចជាង 5,000 ដុល្លារអាមេរិក

25 ដុល្លារអាមេរិក

កម្រៃសេវាប្រចាំខែ

ឥតគិតថ្លៃ

កម្រៃសេវាគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ

ឥតគិតថ្លៃ

ស្នើសុំបិទគណនីមុនកាលកំណត់

20 ដុល្លារអាមេរិក

ការដកប្រាក់

មិនកំណត់

សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់លោកអ្នក

ទោះបីមានឯកសារទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញនៅតាមសាខាយើងខ្ញុំក៏ដោយ ក៏យើងដឹងផងដែរថា វាមានប្រយោជន៍ដែលគួរដឹងពីអ្វីដែលរំពឹងទុកនោះមុនពេលលោកអ្នកអញ្ជើញមកដល់។ នេះគឺជាពាក្យស្នើសុំស្នើសុំ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលត្រូវប្រើដើម្បីស្នើសុំកាតឥណពន្ធវីសារ។ លោកអ្នកមិនចាំបាច់បំពេញពាក្យស្នើសុំស្នើមុនពេលលោកអ្នកអញ្ជើញមកដល់ទេ - បុគ្គលិកមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់យើង​នៅរង់ចាំជួយលោកអ្នកនៅទីនោះជាស្រេច។

ទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំធម្មតានៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ពាក្យស្នើសុំសំណួរតាមអ៊ីនធឺណិត

អញ្ជើញមកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារិកបុគ្គលនៅតាមសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត

រកទីតាំងយើងខ្ញុំ