សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការសម្រេចចិត្តទិញអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក!

ការទិញផ្ទះ ជារឿយៗ គឺភ័យផង អរផង។ ប៉ុន្តែសំណាងល្អ ប្រធានផ្នែកកម្ចីដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់យើងនៅទីនេះរង់ចាំជួយលោកអ្នកឱ្យសម្រេចក្ដីស្រមៃរបស់លោកអ្នកក្លាយជាការពិត។

តួលេខ

អត្រាការប្រាក់

8.75% ក្នុងមួយឆ្នាំ

ថ្លៃសេវាអនុម័តកម្ចី

1% ចំនួនប្រាក់កម្ចី

ទឹកប្រាក់កម្ចីអប្បបរមា

21,000 ដុល្លារអាមេរិក

ទឹកប្រាក់កម្ចីអតិបរមា

រហូតដល់ 80% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ ឬ 1.5 លានដុល្លារអាមេរិក (មួយណាទាបជាង)។

រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា

20 ឆ្នាំ

ថ្លៃសេវាសងមុនកំណត់

3% សម្រាប់ការបង់ក្នុងអំឡុងពេលដែលបានកំណត់

ថ្លៃសេវាស្នើសុំដកប្រាក់ប្រើប្រាស់ជាថ្មី

100 ដុល្លារអាមេរិក

ចំណាយផ្សេងៗ មួយលើក (ត្រូវបង់ប្រាក់ នៅពេលចេញលិខិតផ្តល់ឥណទាន)

សេវាវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ៖ 150-250 ដុល្លារអាមេរិក

សេវាផ្លូវច្បាប់៖ 200 ដុល្លារអាមេរិក

ការចុះឈ្មោះបញ្ចាំប្លង់អចលនទ្រព្យ៖ចាប់ពី 185* ដុល្លារអាមេរិក
*កម្រៃសេវាអាស្រ័យលើទីតាំងអចលនទ្រព្យ។

ចំណាយផ្សេងៗមួយដង

ថ្លៃធានារ៉ាប់រងអគ្គីភ័យ (ត្រូវបន្តរៀងរាល់ឆ្នាំ)

អត្រាការប្រាក់ត្រូវគណនាប្រចាំថ្ងៃ ហើយគិតនៅចុងខែនីមួយៗ។ថ្លៃសេវាទាំងអស់នេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំ

  • សូមអានការណែនាំរបស់យើង៖ "7 ជំហានដើម្បីទិញអចលទ្រព្យរបស់លោកអ្នក" ដើម្បីឱ្យលោកអ្នកដឹងអំពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុកពីដំណើរការដាក់ពាក្យស្នើសុំនេះ។
  • សូមបំពេញទម្រង់ពាក្យសុំខ្លីៗអំពីកម្ចីទិញផ្ទះ ហើយបន្ទាប់មកប្រធានផ្នែកកម្ចីរបស់យើងនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅលោកអ្នកនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។  
  • សូមមើលអត្រាការប្រាក់​ កម្រៃផ្សេងៗ លក្ខន្តិកៈឱ្យបានច្បាស់លាស់។

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ទូរស័ព្ទមកផ្នែកកម្ចីទិញផ្ទះតាមរយៈលេខ +855 (0)78 222 082 ឬ +855 (0)78 222 086.

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

ផ្ញើសំណួរអំពីកម្ចីទិញផ្ទះតាមអនឡាញ ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការខ្ចីប្រាក់

សំណួរអំពីប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ

មកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកប្រធានផ្នែកកម្ចីនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត

ស្វែងរកទីតាំងយើងខ្ញុំ