ក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងក្ដីស្រមៃរបស់លោកអ្នកក្នុងពេលឆាប់ៗ

ធនាគារមានការផ្ដល់ជូនអត្រាការប្រាក់ពិសេសចំនួន 8.65% ក្នុងមួយឆ្នាំ ជូនដល់អតិថិជនកម្ចីទិញផ្ទះ ដែលទិញ ឬមានអចលនទ្រព្យនៅក្នុងបុរីណាមួយក្នុងចំណោមបុរីជាដៃគូជាមួយធនាគារ។

បុរីដែលជាដៃគូ

ពិចារណាអំពីការទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងបុរីណាមួយក្នុងចំណោមបុរីដែលជាដៃគូជាមួយនឹងធនាគារ J Trust Royal នោះលោកអ្នកបានឈានមួយជំហានក្នុងការក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះនោះហើយ។

 • Borey New World
 • Borey Vimean Phnom Penh
 • Borey Chip Mong
 • Borey Wattanak
 • Borey Rith
 • Borey High Tech
 • Borey Hong Lay
 • Borey Sopheakmongkol
 • Borey Cheary
 • Borey Arata Garden Residences

តួលេខ

ការកំណត់តម្លៃ

8.65% ក្នុងមួយឆ្នាំ

ថ្លៃសេវាឯកសារ

ថ្លៃសេវាឯកសារនឹងត្រូវគិត

លក្ខណៈពិសេសបន្ថែមសម្រាប់អតីថិជុនកម្ចីទិញផ្ទះរបស់ធនាគារ J Trust Royal

 • អតិថិជនកម្ចីទិញផ្ទះរបស់ J Trust Royal ដែលមានកម្ចីចាប់ពី 200,000 ដុល្លាអាមេរិច នឹងក្លាយជាអតិថិជន Premier ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់មានសមតុល្យអប្បបរមាក្នុងគណនី។
 • លោកអ្នកនឹងទទួលបានកាតឥណទាន Platinum ធនាគារ J Trust Royal ជាមួយឥណទានកំណត់អាចរហូតដល់ទៅ 10,000 ដុល្លាអាមេរិច។
 • សម្រាប់ឆ្នាំដំបូងឥតគិតថ្លៃលើកាតឥណទានប្រចាំឆ្នាំទាំងកាតចម្បង និងកាតរងរបស់អ្នក។

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំ

 • សូមអានការណែនាំរបស់យើង៖ "7 ជំហានដើម្បីទិញអចលទ្រព្យរបស់លោកអ្នក" ដើម្បីឱ្យលោកអ្នកដឹងអំពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុកពីដំណើរការដាក់ពាក្យស្នើសុំនេះ។
 • សូមបំពេញទម្រង់ពាក្យសុំសំណួរខ្លីៗអំពីកម្ចីទិញផ្ទះ បន្ទាប់មកប្រធានផ្នែកកម្ចីរបស់យើងនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅលោកអ្នកនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។  
 • សូមមើលអត្រាការប្រាក់​ កម្រៃផ្សេងៗ លក្ខន្តិកៈឱ្យបានច្បាស់លាស់។

ព័ត៌មានបន្ថែម

 • ការផ្ដល់ជូននេះមិនអនុវត្តចំពោះអតិថិជនដែលមានកម្ចីទិញផ្ទះជាមួយធនាគារ J Trust Royal ដែលចង់កែប្រែតម្លៃការប្រាក់ និងកម្រៃផ្សេងៗឡើងវិញសម្រាប់កម្ចីដែលមានស្រាប់ឡើយ។ រចនាសម្ព័ន្ធ​ថ្លៃសេវានៃស្តង់ដារត្រូវបានអនុវត្ត។
 • អតិថិជនមិនអាចប្រើការផ្ដល់ជូននេះ ជាមួយនឹងការការផ្តល់ជូនណាផ្សេងទៀតឡើយ។ ប្រសិនបើអតិថិជនទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសលើសពីមួយ នោះអតិថិជនអាចជ្រើសរើស​ការផ្តល់ជូនណាមួយដែលខ្លួនចង់បាន។
 • គោលនយោបាយវាយតម្លៃទូទៅរបស់ធនាគារ J Trust Royal ត្រូវអនុវត្តចំពោះកញ្ចប់នេះ។

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ទូរស័ព្ទមកផ្នែកកម្ចីទិញផ្ទះតាមរយៈលេខ +855 (0) 78 222 082 ឬ +855​ (0)​ 78 222 086

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សំណួរអំពីកម្ចីទិញផ្ទះតាមអនឡាញ ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការខ្ចីប្រាក់

សំណួរអំពីកម្ចីទិញផ្ទះ

មកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

ប្រធានផ្នែកកម្ចីនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ស្វែងរកទីតាំងយើងខ្ញុំ