តើលោកអ្នកកំពុងរៀបចំគម្រោងដើរកម្សាន្តមែនទេ? ឬកំពុងសន្សំដើម្បីការចំណាយធំមួយ? ប្រហែលជាលោកអ្នកចង់សន្សំប្រាក់សម្រាប់អនាគតបុត្រធីតារបស់លោកអ្នក ឬ សម្រាប់ការចំណាយដែលមិនបានព្រៀងទុក។

លោកអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកអាចសន្សំជាមួយគណនីសន្សំ GOAL របស់យើងដែលនឹងជួយឲ្យអ្នកឈានទៅដល់គោលដៅជាមួយនឹងសមតុល្យអប្បបរមាត្រឹមតែ ១០ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។ ចាប់ផ្តើមសន្សំថ្ងៃនេះ ហើយធ្វើតាមផែនការរបស់អ្នក!

គណនីសន្សំ GOAL
សមតុល្យទាបសម្រាប់បើកគណនី
អត្រាការប្រាក់គិតតាមសមតុល្យក្នុងគណនី
អត្រាការប្រាក់គិតតាមសមតុល្យប្រចាំថ្ងៃ
ការប្រាក់ទទួលបានរៀងរាល់ចុងខែ
ជម្រើសជាគណនីខ្មែររៀល ឬដុល្លារអាមេរិក
ឥតគិតកម្រៃសេវាប្រចាំខែ
កំណត់ឈ្មោះគណនីរបស់លោកអ្នក
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត

មុនពេលលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ

លោកអ្នកត្រូវដឹងអំពីដំណើរការបើកគណនី ថ្លៃសេវាកម្ម និងលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗ។

ដំណើរការបើកគណនីសន្សំ GOAL

ជំហានទី 1

ទៅកាន់សាខាធនាគារ J Trust Royal នៅជិតលោកអ្នកបំផុត បុគ្គលិកធនាគារដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងរង់ចាំលោកអ្នកនៅទីនោះ។

ជំហានទី 2បំពេញពាក្យស្នើសុំបើកគណនីនៅតាមសាខាធនាគារ J Trust Royal
ជំហានទី 3

សមតុល្យនៃការបើកគណនីដំបូង៖

  • 10ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់គណនីដុល្លារអាមេរិក
  • ទឹកប្រាក់ស្មើរនឹង 10ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់គណនីខ្មែររៀល
ជំហានទី 4បង្ហាញឯកសារសម្គាល់ខ្លួនដែលមានសុពលភាព៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកអ្នក។*

*អតិថិជនបរទេសត្រូវបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបន្ថែម៖ លិខិតឆ្លងដែនជាមួយនឹងទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពយ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ។

ខិត្តប័ណ្ណ

គណនីសន្សំ GOALមាននៅទីនេះ

លក្ខន្តិកៈ ថ្លៃសេវាគណនីសន្សំ GOAL

កម្រៃសេវាប្រចាំខែ

ឥតគិតថ្លៃសេវា

ការដកប្រាក់

ដកប្រាក់ចំនួន2ដងក្នុងមួយខែដោយឥតគិតថ្លៃសេវា
គិតប្រាក់ចំនួន 1​ ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការដកបន្ថែមម្ដង

ស្នើសុំបិទគណនីមុនកាលកំណត់10 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 40,000 រៀល

លក្ខន្តិកៈ

មាននៅទីនេះទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកសេវាអតិថិជន តាមទូរស័ព្ទបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

Contact Us

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ។

ពាក្យស្នើសុំសំណួរតាមអនឡាញ

មកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកបុគ្គលិកនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ស្វែងរកទីតាំងយើងខ្ញុំ