កាតឥណពន្ធវីសា Premier របស់យើងគឺជាកាតឥណពន្ធមិនគិតថ្លៃសេវាដែលផ្ដល់ជូនជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជន Premier របស់យើង។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

កាតឥណពន្ធវិសា Premier ធនាគារ J Trust Royal គឺជាកាតឥណពន្ធពិសេសដែលបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជន Premier របស់យើង។ កាតនេះផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវភាពងាយស្រួលក្នុងការ​ប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាញ Visa នៅលើពិភពលោក ដោយអនុញ្ញាត​ឱ្យលោកអ្នកធ្វើការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត នៅក្នុងស្រុក ក្រៅស្រុក ឬតាមទូរសព្ទដោយប្រើប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។ ដោយមើលឃើញលោកអ្នកកំពុងធ្វើការចំណាយប្រាក់ដោយផ្ទាល់ចេញពីគណនីប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ទើបធនាគារផ្ដល់ជូនអតិថិជនជាច្រើននូវការគ្រប់គ្រងប្រាក់បានយ៉ាងល្អប្រសើរទៅលើការចំណាយរបស់ខ្លួន។ វាក៏ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកទទួលបាននូវឯកសិទ្ធិពិសេស អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើន។

កាតឥណពន្ធវិសា Premier ធនាគារ J Trust Royal អាចប្រើដើម្បី៖

 • ធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនៅតាមហាងដែលមានស្លាកសញ្ញា Visa​ នៅទូទាំងពិភពលោក រួមទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត តាមទូរសព្ទ និងតាមការបញ្ជាទិញតាមសំបុត្រ និង
 • ដកសាច់ប្រាក់នៅតាមទូម៉ាស៊ីន ATM ដែលមានស្លាកសញ្ញា Visa និង PLUS នៅទូទាំងពិភពលោក (ទូម៉ាស៊ីន ATM ធនាគារ J Trust Royal គឺជាផ្នែកនៃបណ្ដាញទូម៉ាស៊ីន PLUS ATM)។

ទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវកាត់ចេញដោយផ្ទាល់ពីគណនីរបស់លោកអ្នកដែលមានភ្ជាប់ជាមួយ​កាតនោះនៅថ្ងៃដដែល នៅពេលមានប្រតិបត្តិការកើតឡើង។

កាតឥណពន្ធវិសា Premier ធនាគារ J Trust Royal មានលក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាពជាច្រើនមានដូចជា៖

 • បង្កប់ប្រព័ន្ធ EMV-Dynamic ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យជាមួ Smart Chip ដែលផ្ដល់សុវត្ថិភាពកម្រិតស្តង់ដារពិភពលោក
 • ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតាមដានការក្លែងបន្លំជាប្រចាំដើម្បីកំណត់សកម្មភាពដែលគួរឱ្យសង្ស័យ និងជួយ​ទប់ស្កាត់ប្រតិបត្តិការដែលមិនមានការអនុញ្ញាត។
 • ជម្រើសបិទកាតរបស់លោកអ្នកជាអចិន្រ្តៃយ៍ ឬបិទជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅពេលដែលលោកអ្នកជូន​ដំណឹងមកកាន់ធនាគារភ្លាមៗក្នុងករណីដែលកាតត្រូវគេលួច បាត់ ឬភ្លេចបាត់ និង
 • កាតថ្មី និងកាតចេញជំនួស ត្រូវបានផ្ដល់ជូន ហើយកាតចាស់ត្រូវបិទចោលដើម្បីការពារមិនឱ្យមានហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការតាមហត្ថលេខាដែលមិនមានការអនុញ្ញាត។ លោកអ្នកអាចដំណើរការកាតបានយ៉ាង​ងាយស្រួល និងភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែហៅទូរសព្ទមកកាន់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនតាមទូរសព្ទលេខ៖+855 23 999 000។

សូមជូនដំណឹងមកកាន់ធនាគារភ្លាមតាមរយៈខ្សែទូរសព្ទ +855 23 999 000។ ខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់ធនាគាររង់ចាំទទួលការឆ្លើយតប 24 ម៉ោង។

ការកម្រិតការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកត្រូវយោងតាមសមតុល្យទឹកប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងគណនីដែលបានភ្ជាប់របស់លោកអ្នក ឬមានរហូតដល់ 4,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការដកនៅតាមទូម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារ J Trust Royal និង 30,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក​ចំពោះអតិថិជន Premier របស់ធនាគារ។

ប្រសិនបើចាំបាច់ លោកអ្នកអាចធ្វើការពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើន ឬបន្ថយ​ការកម្រិតការចំណាយរបស់អ្នក។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារ ប្រសិនបើអាចជួយអ្វីបន្ថែមទៀតជូនលោកអ្នក។

គ្មានទេ! ធនាគារនឹងចេញកាតថ្មីជូនដែលមានការកំណត់ទម្រង់ដើម (default settings) លុះត្រាតែលោកអ្នកបានបញ្ជាក់នៅពេលដែលបានស្នើសុំកាតថ្មីរបស់លោកអ្នកនោះ។ សូមមើលសំណួរមុនៗ​សម្រាប់ជាការកំណត់ទម្រង់ដើម ឬសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារ ប្រសិនបើយើងអាចជួយអ្វីបន្ថែមទៀតជូនលោកអ្នក។

សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់លោកអ្នក

ទោះបីមានឯកសារទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញនៅតាមសាខាយើងខ្ញុំក៏ដោយ ក៏យើងដឹងផងដែរថា វាមានប្រយោជន៍ដែលគួរដឹងពីអ្វីដែលរំពឹងទុកនោះមុនពេលលោកអ្នកអញ្ជើញមកដល់។ នេះគឺជាពាក្យស្នើសុំស្នើសុំ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលត្រូវប្រើដើម្បីស្នើសុំកាតឥណពន្ធវីសារ។ លោកអ្នកមិនចាំបាច់បំពេញពាក្យស្នើសុំស្នើសុំមុនពេលោកអ្នកអញ្ជើញមកដល់ទេ - បុគ្គលិកមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់យើង​នៅរង់ចាំជួយលោកអ្នកនៅទីនោះជាស្រេច។

ពាក្យស្នើសុំ និងឯកសារសំខាន់ៗ

  ទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំ

  ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

  ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

  ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

  សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំធម្មតានៅលើអ៊ីនធឺណិត។

  ពាក្យស្នើសុំសួរសំណួរតាមអ៊ីនធឺណិត

  អញ្ជើញមកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

  សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារិកបុគ្គលនៅតាមសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត

  រកទីតាំងយើងខ្ញុំ