តម្រូវការសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗមិនដូចគ្នាទេ ហើយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារក៏មិនដូចគ្នាដែរ។

មិនថាលោកអ្នកចង់បានអ្វីនោះទេ យើងដឹងច្បាស់ថា លោកអ្នកចង់បានសេវាកម្មធនាគារដែលមានភាពសាមញ្ញ ងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាព។ យើងអាចជួយលោកអ្នកបាន។

យើងដឹងថា គណនីមួយមិនអាចបំពេញតម្រូវការអតិថិជនទាំងអស់បានទេ ដូច្នេះហើយ យើងមានគណនីធនាគារប្រចាំថ្ងៃជាច្រើន និងសេវាទូទាត់ប្រាក់ ព្រមទាំងជម្រើសដ៏សម្បូរបែបដូចជាប្រាក់កម្ចីជាលក្ខណៈបុគ្គលផងដែរ រួមមានកាតឥណទាន កម្ចីទិញផ្ទះ និងកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន។

យើងខ្ញុំរង់ចាំស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅធនាគារ J Trust Royal។

តើគណនីណាមួយដែលសក្កិសមជាមួយលោកអ្នក?

The ONEPersonal ChequeFast SaverGOAL SavingsTerm Deposit
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត
កាតឥណពន្ធវីសាដែលប្រើប្រាស់បានទួទាំងពិភពលោក
ឥតដែនកំណត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការធនាគារ J Trust Royal
ធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាញម៉ាស៊ីនATMទួទាំងប្រទេស
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគារ J Trust Royal
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការទូទាត់វិក្កយប័ត្រតាមម៉ាស៊ីនATM
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ជាអចិន្រ្តៃយ៏
ជម្រើសគណនីជាខ្មែររៀល ឬដុល្លាអាមេរិក
ទទួលបានសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រសម្រាប់ការទូទាត់សាច់ប្រាក់ដែលមានចំនួនច្រើន
គណនីរួមគ្នា
អត្រាការប្រាក់គោលនិងបន្ថែមទៅលើការសន្សំ
អត្រាការប្រាក់គិតតាមសមតុល្យក្នុងគណនី
អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អាស្រ័យលើរយៈពេលកំណត់ និងចំនួនប្រាក់ដែលលោកអ្នកវិនិយោគ
សៀវភៅគណនី

កាតឥណពន្ធវីសា

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ប្រាក់ងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការទិញទំនិញដោយកាត់ចេញពីសមតុល្យនៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក ដោយមិនចាំបាច់យកសាច់ប្រាក់តាមខ្លួន។ រាល់ការចំណាយផ្សេងៗ នឹងត្រូវកាត់ចេញពីសមតុល្យដែលមាននៅក្នុងគណនីធនគាររបស់អ្នកនៅថ្ងៃតែមួយធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដាន​ការចំណាយរបស់អ្នក។

កាតឥណពន្ធវីសា

ការជ្រើសរើសការទូទាត់ប្រាក់ឱ្យបានសមស្របទៅនឹងរបៀបរស់នៅ និងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក

ឯកសារយោង

គ្រប់គណនីទាំងអស់ត្រូវបើកនៅតាមសាខាដោយត្រូវបំពេញនូវទម្រង់បែបបទមួយចំនួន ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចធ្វើការរៀបចំទុកជាមុននូវរាល់ឯកសារដែលចាំបាច់សម្រាប់បើកគណនីដោយយោងទៅលើឯកសារយោងដែលមានភ្ជាប់ទាំងអស់នេះ។​ លោកអ្នកមិនចាំបាច់បំពេញជាមុនទេ បុគ្គលិកប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងជួយលោកអ្នកពេលទៅដល់សាខា។

លក្ខន្តិកៈគណនី ថ្លៃសេវាកម្ម និងកម្រៃផ្សេងៗ

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកសេវាអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ។

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

មកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកបុគ្គលិកនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត

ស្វែងរកទីតាំងយើងខ្ញុំ