តើលោកអ្នកមានគម្រោងរៀបចំដំណើរកម្សាន្តមែនដែរទេ? ឬចង់សន្សំប្រាក់ទិញម៉ូតូថ្មីមែនដែរទេ? ឬក៏ចង់សន្សំប្រាក់សម្រាប់អនាគតកូនៗរបស់លោកអ្នក?

ទោះជាលោកអ្នកចង់សន្សំប្រាក់ដើម្បីអ្វីក៏ដោយ លោកអ្នកអាចសម្រេចគោលបំណងនោះបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយគណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំរបស់ធនាគារ J Trust Royal ។

គណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំ
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត
ជម្រើសជាគណនីប្រាក់ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ
ការប្រាក់មូលដ្ឋាននិងការប្រាក់បន្ថែមលើប្រាក់សន្សំរបស់អ្នក
សៀវភៅធនាគារ

មុនពេលលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ

លោកអ្នកត្រូវដឹងអំពីដំណើរការបើកគណនី ថ្លៃសេវាកម្ម និងលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗ។

ដំណើរការបើកគណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំ

ជំហានទី 1

ទៅកាន់សាខាធនាគារ J Trust Royal នៅជិតលោកអ្នកបំផុត បុគ្គលិកធនាគារដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងរង់ចាំលោកអ្នកនៅទីនោះ។

ជំហានទី 2បំពេញពាក្យស្នើសុំបើកគណនីនៅតាមសាខាធនាគារ J Trust Royal។
ជំហានទី 3

ដាក់ប្រាក់តម្កល់អប្បបរមាពេលបើកគណនី 500 ដុល្លារអាមេរិក និងសមតុល្យមធ្យម500 ដុល្លារអាមេរិក។

ជំហានទី 4បង្ហាញឯកសារសម្គាល់ខ្លួនដែលមានសុពលភាព៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកអ្នក។*
ជំហានទី 5

បន្ទាប់មក លោកអ្នកអាចមកយកកាតឥណពន្ធវីសារបស់លោកអ្នកនៅសាខាដែលលោកអ្នកបាន​បើកគណនី។

*អតិថិជនបរទេសត្រូវបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបន្ថែម៖ លិខិតឆ្លងដែនជាមួយនឹងទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពយ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ។លក្ខន្តិកៈ និងថ្លៃសេវាគណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំ

សម្រាប់សមតុល្យជាមធ្យមចាប់ពី 500 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ

ឥតគិតថ្លៃសេវា

សមតុល្យរក្សាទុកអប្បបរមាក្រោម 500 ដុល្លារអាមេរិក

3 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ

ការដកប្រាក់

ដកប្រាក់ចំនួនម្ដងក្នុងមួយខែដោយឥតគិតថ្លៃសេវា

គិតប្រាក់ចំនួន 1​ ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការដកបន្ថែមម្ដងទៀត

ស្នើសុំបិទគណនីមុនកាលកំណត់20 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 80,000 រៀល

លក្ខន្តិកៈ

មាននៅទីនេះ

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកសេវាអតិថិជន តាមទូរស័ព្ទបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

Contact Us

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ។

ពាក្យស្នើសុំសំណួរតាមអនឡាញ

មកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកបុគ្គលិកនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ស្វែងរកទីតាំងយើងខ្ញុំ