គណនី The ONE គឺជាគណនីប្រចាំថ្ងៃដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នក។ បើកគណនីថ្ងៃនេះ ត្រឹម 1 ដុល្លារ តែប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកអាចរីករាយប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែត សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ និងប្រតិបត្តិការតាម ATMs ព្រមទាំងទទួលបានកាតឥណពន្ធ VISA contactless ឥតគិតថ្លៃ។

គណនី The ONE
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត
កាតឥណពន្ធវីសាដែលអាចប្រើប្រាស់បានទូទាំងពិភពលោក
ឥតដែនកំណត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការធនាគារ J Trust Royal
ធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាញម៉ាស៊ីនATMទូទាំងប្រទេស
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគារ J Trust Royal
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ជាអចិន្រ្តៃយ៏
ជម្រើសគណនីជាខ្មែររៀល ឬដុល្លាអាមេរិក

មុនពេលលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ

លោកអ្នកត្រូវដឹងអំពីដំណើរការបើកគណនី ថ្លៃសេវាកម្ម និង លក្ខន្តិកៈផ្សេងៗ។

ដំណើរការបើកគណនី The ONE

ជំហានទី 1

ទៅកាន់សាខាធនាគារ J Trust Royal ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត បុគ្គលិកធនាគារដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងរង់ចាំលោកអ្នកនៅទីនោះ។

ជំហានទី 2

បំពេញពាក្យស្នើសុំបើកគណនីនៅតាមសាខាធនាគារ J Trust Royal ។

ជំហានទី 3

បើកគណនីត្រឹមតែ1ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ

ជំហានទី 4

បង្ហាញឯកសារសម្គាល់ខ្លួនដែលមានសុពលភាព៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកអ្នក។*

ជំហានទី 5

បន្ទាប់មក លោកអ្នកអាចមកយកកាតឥណពន្ធវីសារបស់លោកអ្នកនៅសាខាដែលលោកអ្នកបាន​បើកគណនី។

*អតិថិជនបរទេសត្រូវបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបន្ថែម៖ លិខិតឆ្លងដែនជាមួយនឹងទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពយ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ។

ខិត្តប័ណ្ណ

គណនី THE Oneមាននៅទីនេះលក្ខន្តិកៈ ថ្លៃសេវាគណនី The ONE

កម្រៃសេវាប្រចាំខែ

ឥតគិតថ្លៃ

កម្រៃសេវាគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ

ឥតគិតថ្លៃ

កម្រៃសេវាប្រតិបត្តិការតាមសាខាធនាគារ

ឥតគិតថ្លៃ
ស្នើសុំបិទគណនីមុនកាលកំណត់10 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 40,000 រៀល

លក្ខន្តិកៈ

មាននៅទីនេះ

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ

ផ្នែកសេវាអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទបើកបម្រើ 24 ម៉ោង - 7 ថ្ងៃ។ ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0) 23 999 000

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ។

ពាក្យស្នើសុំសំណួរតាមអ៊ីនធឺណិត

មកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ

សូមទំនាក់ទំនងមកបុគ្គលិកនៅសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត

រកទីតាំងយើងខ្ញុំ